מיגוון המכשירים הניידים בעלי גודלי מסך שונים יצר צורך בהבחנה בין גדלי המסכים שלהם.

במאמר זה נביא טבלה המראה את ההבדלים בין המכשרים השונים (מדגם) ודוגמא לקובץ CSS שמכיל הגדרות למכשירים ניידים לפי הגדרות של רוחב המסך

הדגמות

הדגמת ג'ומלה

בקרוב, הדגמת רכיבים ומודולים...